SK / EN
Menu

Pre našich klientov sme pripravení zabezpečiť všetky služby v  projekčnej činnosti a to od prvotného návrhu až po všetky stupne projekcie. Ponúkame možnosť dozorovania a koordinácie realizácie Diela ako aj zabezpečenie samotnej realizácie Diela na kľúč so všetkými dotknutými profesiami. Pre klienta je tak výhodné komunikovať s jedným dodávateľom a zároveň aj autorom diela, čo v neposlednom rade prispieva k urýchleniu realizácie. Pre čo možno najefektívnejšiu spoluprácu preferujeme dôkladnú predprojektovú prípravu, počas ktorej vieme byť efektívne nápomocní formou konzultácii a odporúčaní vychádzajúcich z našich bohatých skúseností. Ďalej ponúkame aj zabezpečenie inžinierskej činnosti počas stavebného konania a tiež ponúkame aj konzultačnú a poradenskú činnosť v realitnej oblasti.