SK / EN
Menu
SK / EN

Rudohradsky s.r.o. bol založený v roku 2007 s cieľom prezentovať odlišný pohľad na koncepčné riešenie v oblasti interiéru, archiektúry a urbanizmu. Spojením výnimočnej idei a ľudí sa formuje tvorivý proces v architektonických, technických a ekonomických aspektoch, ktoré sú realizované v spolupráci s externými konzultantmi a profesistami aby v čo najväčšej miere naplnili požiadavky klienta.