SK / EN
Menu
SK / EN

Sme šťastný tvorivý tím venujúci sa hľadaniu estetických a hlavne funkčných riešení v urbanizme, architektúre a interiéri až po interiérový design. Našim cieľom je vytvárať zaujímavé a inovatívne riešenia so zameraním na detail. Počas praxe sme získali veľa skúsenosti, ktoré ovplyvnili náš pohľad na tvorbu návrhov. Ku každému zadaniu pristupujeme osobitým spôsobom so snahou o jedinečný výsledok. Boli sme za to aj ocenení radou víťazstiev v súťažiach či získaním ceny CE∙ZA∙AR 2012 v kategórii interiér.

Ing.Arch. Meno Priezvisko

STU Bratislava

Clen komory

tel: 0909 090 999

mail: mail1@mail1.com

Arch. Jozko Mrkvicka

Web Arch

Architekt

tel: 0900 000 000

mail: testmail@testmail.com